Hemförsäkring

En hemförsäkring behöver du oavsett hur du bor – i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Hemförsäkringen skyddar dels dina ägodelar om de blir stulna eller förstörs, dels dig själv om du skulle behöva vård på en resa, eller om du blir överfallen. Hemförsäkringen täcker normalt alla som är folkbokförda på samma adress.

Ingår bostadsrätt och villa i hemförsäkringen?

En vanlig hemförsäkring är allt du behöver för att skydda ditt hem om du bor i en hyresrätt. Saker som väggar, golv och andra delar som du inte äger är hyresvärdens ansvar. Om du bor i bostadsrätt eller villa krävs däremot ytterligare försäkring för att skydda mot skador på själva lägenheten, på huset eller din tomt.

Teckna hemförsäkring med skydd för bostadsrätt

I en grundläggande hemförsäkring ingår alltså inte en bostadsrättsförsäkring, så om du bor i bostadsrätt behöver du antingen teckna en själv, eller kontrollera om föreningen har tecknat en kollektiv försäkring.

Det finns också försäkringsbolag vars hemförsäkring kan byggas ut för att inkludera skydd för bostadsrätt, så att du får hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring i ett paket. Vidare finns även försäkringsbolag vars hemförsäkring redan som standard innehåller bostadsrättsförsäkring. En hemförsäkring från WaterCircles innehåller exempelvis skydd för bostadsrätt i sitt grundutbud.

Listan – vad ingår i hemförsäkringen?

 • Egendomsskydd som ger ersättning om dina ägodelar skadas i brand eller vattenskada, eller om de blir stulna.
 • Ersättning för merkostnader om du exempelvis efter en brand behöver betala för ett annat boende.
 • ID-skydd – ingår inte i alla hemförsäkringar, men hjälper dig vid en ID-stöld, med rådgivning och ersättning för kostnader. Få tips och råd om ID-kapning på Säkerhetskollen.se.
 • Reseskydd som ger ersättning för sjukdom eller olycka när du är på en resa. Gäller vanligtvis i 45 dagar.
 • Rättsskydd som ersätter dina kostnader om behöver ta hjälp av juridiskt ombud vid en tvist i domstol.
 • Skadeståndsskydd täcker kostnader som uppstår om du blir betalningsskyldig efter en olycka som du orsakat.
 • Överfallsskydd ger dig ekonomisk ersättning om du blir utsatt för misshandel eller sexualbrott.

Alla punkter ovan har undantag och skiljer sig åt mellan försäkringsbolag. Du kan läsa mer om vad som ingår i olika hemförsäkringar hos Konsumenternas, en oberoende guide till försäkringar och försäkringsbolag.

Villaförsäkring

Som boende i villa behöver du både en hemförsäkring och en villaförsäkring för komplett skydd. Villaförsäkringen kan sägas täcka det som hemförsäkringen missar – det vill säga skador på själva villan och tomten. En villaförsäkring kan tecknas till fullvärde, vilket ger ersättning för hela villan om den skulle brinna ner eller liknande. En sådan villaförsäkring hittar du exempelvis hos Watercircles. Alternativet är att teckna en ”första risk”, som ger ersättning upp till ett visst belopp, oavsett skadans omfattning.

Listan – vad ingår i en villaförsäkring?

 • Skydd för hela huset som ger ekonomisk ersättning vid brand- eller vattenskador.
 • Skydd för tomten, som vanligtvis inte är lika heltäckande som husskyddet, men täcker många skador som kan uppstå på marken.
 • Rättsskydd, som ersätter dina kostnader för juridiskt ombud vid en tvist i domstol.
 • Ansvarsskydd som täcker kostnader för ersättning du blir ålagd att betala till exempelvis grannar för en olycka eller skada.

Ovan lista är vad alla villaförsäkringar täcker – många täcker mer än så, och det går oftast att lägga till saker i utökat skydd. Läs mer om villaförsäkringar och jämför försäkringsbolag på Konsumenternas.